Απο το ημερολόγιό μου

Μοντεσσόρι Κάρτες Ονοματολογίας

Οι Μοντεσσόρι Κάρτες Ονοματολογίας, είναι πολύ αγαπητές στο Μοντεσσοριανό Περιβάλλον και χρησιμοποιούνται κυρίως για εισαγωγή λεξιλογίου. Ονομάζονται Κάρτες Ονοματολογίας, γιατί ο σκοπός αυτών των καρτών είναι να κατανοήσουν τα παιδιά πως το καθετί έχει το δικό του όνομα. Είναι ένας ακόμη τρόπος δημιουργίας λεξιλογίου. Ο άλλος τρόπος εισαγωγής λεξιλογίου είναι με το Μάθημα Τριών Περιόδων. 

Με το Μάθημα Τριών Περιόδων, το παιδί μαθαίνει λεξιλόγιο κάνοντας την σύνδεση μεταξύ ενός αντικειμένου και του ονόματός του. Με τις Κάρτες Ονοματολογίας, το παιδί κάνει τη σύνδεση μεταξύ μιας εικόνας του αντικειμένου και του ονόματός του. Περνάει δηλαδή από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.

Γι αυτό το λόγο, οι κάρτες ονοματολογίας παρουσιάζονται στο παιδί αφού:

  1. Έχει λάβει από τον παιδαγωγό μια παρουσίαση δραστηριότητας σχετικά με μια συγκεκριμένη έννοια
  2. Έχει κάνει πρακτική το παιδί στην συγκεκριμένη δραστηριότητα
  3. Έχει λάβει ένα Μάθημα Τριών Περιόδων

Οι Κάρτες Ονοματολογίας αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. Κάρτα εργασίας με εικόνα του αντικειμένου, εικονοκάρτα
  2. Κάρτα εργασίας με την λέξη/όνομα του αντικειμένου, ετικέτα
  3. Κάρτα ελέγχου που περιλαμβάνει και τα δύο προηγούμενα μέρη (εικόνα-όνομα)

Εκτός από Κάρτες Ονοματολογίας, τις αποκαλούν και Κάρτες Τριών Μερών γιατί αποτελούνται από τρία μέρη. Τα δύο πρώτα μέρη, η κάρτα εικόνας και η κάρτα λέξης, ονομάζονται κάρτες εργασίας γιατί με αυτές θα εργαστεί το παιδί συνδυάζοντας κάρτες εικόνων με κάρτες λέξεων. Η τρίτη κάρτα με εικόνα και λέξη μαζί, χρησιμοποιείται ως κάρτα ελέγχου και χρησιμοποιείται για να ελέγξει το παιδί την εργασία του.

Ο/Η παιδαγωγός, παρουσιάζει το λεξιλόγιο με Κάρτες Ονοματολογίας στο παιδί, δείχνοντας τον τρόπο να αντιστοιχεί τις κάρτες εργασίας με τις κάρτες ελέγχου. Έπειτα, το παιδί, εργάζεται με δύο τρόπους:

α) Ταιριάζει την κάρτα εικόνας και την κάρτα ονόματος, πάνω στην κάρτα ελέγχου.

β) Ταιριάζει την κάρτα εικόνας με την κάρτα ονόματος και ελέγχει την εργασία του με την κάρτα ελέγχου. 

Σχολιάστε