Μοντεσσόρι Κάρτες Ονοματολογίας

Οι Μοντεσσόρι Κάρτες Ονοματολογίας, είναι πολύ αγαπητές στο Μοντεσσοριανό Περιβάλλον και χρησιμοποιούνται κυρίως για εισαγωγή λεξιλογίου. Ονομάζονται Κάρτες Ονοματολογίας, γιατί ο σκοπός αυτών των καρτών είναι να κατανοήσουν τα παιδιά πως το καθετί έχει το δικό του όνομα. Είναι ένας ακόμη τρόπος δημιουργίας λεξιλογίου. Ο … Διαβάστε περισότερα…