Απο το ημερολόγιό μου

Μοντεσσόρι Γλωσσικές Δραστηριότητες

Μοντεσσόρι Γλωσσικές Δραστηριότητες. Η γλώσσα είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων η οποία εκφράζεται με ήχους, λέξεις, προτάσεις, με χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και συγκεκριμένων ενεργειών. Το βρέφος προτού ακόμη γεννηθεί, ενώ βρίσκεται στη μήτρα, η αίσθηση της ακοής είναι ήδη αναπτυγμένη. Το βρέφος, μπορεί να ακούσει και να διακρίνει τη φωνή της μαμάς του από άλλες φωνές. Μετά την γέννηση, το βρέφος απορροφά τα πρότυπα ομιλίας από το περιβάλλον του. Αυτά τα πρότυπα ομιλίας, με τα οποία έρχεται το βρέφος σε επαφή κατά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του, θα αποτελέσουν τη βάση του λόγου για το υπόλοιπο της ζωής του.

Από την γέννηση μέχρι τους πρώτους έξι μήνες, το βρέφος ακούει προσεκτικά για να αποκτήσει και να ταξινομήσει τους ήχους της μητρικής του γλώσσας. Από έξι μηνών, τα βρέφη αρχίζουν να βαβίζουν µαθαίνοντας πρώτα ένα µικρό σύνολο φθόγγων που είναι κοινό σε όλες τις γλώσσες του κόσµου [b, m, d, k]. 

Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας, οι γονείς και οι φροντιστές των βρεφών, έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Για την επικοινωνία με το βρέφος και μεταξύ των μελών του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού, πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής,  περιεκτική γλώσσα που διαμορφώνει τα σωστά πρότυπα ομιλίας.

Το βρέφος μετά το βάβισμα, αρχίζει να ακούει με προσοχή τους ήχους της γλώσσας αλλά και τους ήχους του περιβάλλοντος. Πριν ακόμη να σχηματίσει λέξεις, δείχνει με το χέρι αυτή την λέξη που θέλει να μάθει. Αρχίζει να μαθαίνει τις πρώτες του λέξεις. Στους 18 μήνες παρατηρείται μια απότομη αύξηση λεξιλογίου. Σε ηλικία 18 – 22 μηνών παρατηρείται μια λεξιλογική έκρηξη όπου το βρέφος παρουσιάζει δραματική αύξηση στο ρυθμό εκμάθησης νέων λέξεων.

Η Δρ Μοντεσσόρι ξεχώρισε ως ευαίσθητη περίοδο για τη γλώσσα, την περίοδο από τη γέννηση μέχρι τα έξι πρώτα χρόνια των παιδιών. Τα πρώτα τρία χρόνια μαθαίνουν ασυνείδητα, αναπτύσσοντας ακουστικές και λεκτικές δεξιότητες. Οικοδομούν λεξιλόγιο και εξασκούν πρότυπα ομιλίας. Μετά τα τρία χρόνια τα παιδιά, είναι έτοιμα να εξερευνήσουν τη γλώσσα συνειδητά, αξιοποιώντας τη γνώση που έχουν ήδη αποκτήσει και αναπτύσσουν την ικανότητά τους να εκφράζονται.

 Η Δρ Μοντεσσόρι ανέπτυξε το γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρει μια σταδιακή εκμάθηση που σέβεται το μοναδικό ρυθμό και την ετοιμότητα κάθε παιδιού για την ανάπτυξη της γλώσσας. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφέρουσων δραστηριοτήτων, τα παιδιά αναπτύσσουν ακουστικές δεξιότητες, ομιλία, λεξιλόγιο, δεξιότητες γραφής, ανάγνωση και κατανόηση των προτύπων της γλώσσας.

Μια σημαντική διαφορά του Μοντεσσοριανού γλωσσικού προγράμματος με αυτό της παραδοσιακής εκπαίδευσης, είναι η σειρά με την οποία το παιδί μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει ή το αντίστροφο. Η Δρ Μαρία Μοντεσσόρι παρατηρώντας τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά, αποκάλυψε τρία βασικά συστατικά του Μοντεσσοριανού προγράμματος σπουδών για τη γλώσσα. 

  • Πρώτα ανέπτυξε τις δεξιότητες που χρειάζονται τα παιδιά για γραφή και ανάγνωση
  • Αποδέχτηκε την ανάπτυξη της γραφής πριν από την ανάγνωση, ως φυσική διαδικασία.
  • Εισήγαγε την ανάγνωση μόνο σε παιδιά που άρχισαν να γράφουν.

Οι γλωσσικές δραστηριότητες στο Μοντεσσοριανό πρόγραμμα σπουδών, ακολουθούν την σειρά από τις απλές έννοιες στις πιο σύνθετες, οι οποίες βασίζονται συνεχώς στις προηγούμενες γνώσεις του παιδιού. Οι δραστηριότητες αυτές χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: Προφορικός Λόγος, Γραφή, Ανάγνωση και Μέρη του Λόγου.

Σχολιάστε