Σχολική Ετοιμότητα: Πότε είναι έτοιμο το παιδί για την Α΄Δημοτικού

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα; Σχολική Ετοιμότητα σημαίνει ότι το παιδί έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες και γνώσεις σε ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά την σωματική-κινητική ανάπτυξη, την ψυχοκοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη και την γλωσσική-γνωστική ανάπτυξη που του επιτρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου. Ηλικιακά, τα … Διαβάστε περισότερα…