Μάθημα Τριών Περιόδων

Τι εννοούμε με τον όρο “Μάθημα Τριών Περιόδων”, στα αγγλικά “Three-Period Lesson”; Στη εκπαιδευτική προσέγγιση Μοντεσσόρι, ο όρος “Μάθημα Τριών Περιόδων” ακούγεται πολύ συχνά από τους παιδαγωγούς. Πολλοί, συγχέουν τον όρο αυτό με τον κύκλο εργασίας ο οποίος διαρκεί τρεις ώρες. Η Δρ Μαρία Μοντεσσόρι, … Διαβάστε περισότερα…

Κύκλος Εργασίας Μοντεσσόρι

Οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο Μοντεσσόρι, συχνά αναφέρονται στον Κύκλο Εργασίας Μοντεσσόρι. Είναι το βασικό μέρος της σχολικής ημέρας. Ο Κύκλος Εργασίας Μοντεσσόρι, είναι η χρονική περίοδος όπου το παιδί επιλέγει ανεξάρτητα μια σειρά από δραστηριότητες. Ονομάζεται “Κύκλος Εργασίας”, αφού το παιδί αρχίζει και ολοκληρώνει … Διαβάστε περισότερα…

Πολιτισμός και Επιστήμες Μοντεσσόρι

Πολιτισμός και Επιστήμες Μοντεσσόρι, είναι η περιοχή μάθησης που ασχολείται με τον ανθρώπινο πολιτισμό και την επιστημονική γνώση. Οι τομείς μελέτης σε αυτή την περιοχή μάθησης περιλαμβάνουν γεωγραφία, ιστορία, ζωολογία, βοτανική και επιστήμη. Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον … Διαβάστε περισότερα…

Μοντεσσόρι Μαθηματικές Δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες σε ένα πρόγραμμα Μοντεσσόρι, είναι βιωματικές και αναπτύσσουν το μαθηματικό μυαλό του παιδιού. Ιδιαίτερα οι Μοντεσσόρι μαθηματικές δραστηριότητες ενισχύουν το κομμάτι αυτό. Το παιδί καθώς εργάζεται με τις μαθηματικές δραστηριότητες, κατανοεί όλο και περισσότερες και πιο πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες. Η διερεύνηση διαδικασιών … Διαβάστε περισότερα…