Μοντεσσόρι Μαθηματικές Δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες σε ένα πρόγραμμα Μοντεσσόρι, είναι βιωματικές και αναπτύσσουν το μαθηματικό μυαλό του παιδιού. Ιδιαίτερα οι Μοντεσσόρι μαθηματικές δραστηριότητες ενισχύουν το κομμάτι αυτό. Το παιδί καθώς εργάζεται με τις μαθηματικές δραστηριότητες, κατανοεί όλο και περισσότερες και πιο πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες. Η διερεύνηση διαδικασιών … Διαβάστε περισότερα…