Μάθημα Τριών Περιόδων

Τι εννοούμε με τον όρο “Μάθημα Τριών Περιόδων”, στα αγγλικά “Three-Period Lesson”; Στη εκπαιδευτική προσέγγιση Μοντεσσόρι, ο όρος “Μάθημα Τριών Περιόδων” ακούγεται πολύ συχνά από τους παιδαγωγούς. Πολλοί, συγχέουν τον όρο αυτό με τον κύκλο εργασίας ο οποίος διαρκεί τρεις ώρες. Η Δρ Μαρία Μοντεσσόρι, … Διαβάστε περισότερα…