Κύκλος Εργασίας Μοντεσσόρι

Οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο Μοντεσσόρι, συχνά αναφέρονται στον Κύκλο Εργασίας Μοντεσσόρι. Είναι το βασικό μέρος της σχολικής ημέρας. Ο Κύκλος Εργασίας Μοντεσσόρι, είναι η χρονική περίοδος όπου το παιδί επιλέγει ανεξάρτητα μια σειρά από δραστηριότητες. Ονομάζεται “Κύκλος Εργασίας”, αφού το παιδί αρχίζει και ολοκληρώνει … Διαβάστε περισότερα…